ShippingWatch

Frontex

Read all the latest news about Frontex. ShippingWatch gives you independent, credible, critical and fair news.

More than 100,000 refugees to the EU in one month

The number of refugees headed for Europe has passed 100,000 in a single month for the first time and is increasing rapidly compared to the year before. Executive Director of the EU border agency calls for more resources to handle the situation.

Flygtningestrøm til EU: Over 100.000 på en måned

Antallet af flygtninge, der søger mod Europas grænser, er for første gang nået højere end 100.000 på en måned og stiger markant i forhold til året før. Direktør for EU's grænseagentur efterlyser flere ressourcer til opgaven.

1 - 3 af 3

Latest news

Jobs

See all

See all