ShippingWatch

Carl-Johan_Hagman

Read all the latest news about Carl-Johan Hagman. ShippingWatch gives you independent, credible, critical and fair news

Stena: Sulfur requirements are damaging

Sulfur requirements have affected Stena's business negatively. The traffic is shifting towards land transport and international legislation is necessary, says executive management in an interview with ShippingWatch.

Stena: Svovlkrav har gjort skade

Svovlkravene har påvirket Stenas forretning negativt. Trafikken flytter sig til landtransport, og international lovgivning er nødvendig, lyder det fra topledelsen i et interview med ShippingWatch.

Stena Director cannot rule out more potential IPOs

One company - out of the 28 in the major Swedish carrier group Stena - is currently listed. Shipping Director at Stena AB, Carl-Johan Hagman tells ShippingWatch about the company's thoughts on more initial public offerings.

Stena-chef vil ikke udelukke flere børsnoteringer

Et selskab ud af de 28 i den store svenske rederigruppe Stena er i dag børsnoteret. Shipping Director i Stena AB, Carl-Johan Hagman, fortæller ShippingWatch om selskabets tanker om yderligere børsnoteringer.

1 - 5 af 5

Trial banner

Latest news

See all jobs